ZAKRES DZIAŁANIA

Podmiot działania i kompetencje:

  1. Przedszkole prowadzi działalność wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o Podstawę Programową zatwierdzoną przez MEN.
  2. Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój i edukację oraz dąży do wszechstronnego rozwoju dziecka.
  3. Pełni funkcje opiekuńcze oraz przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny.
  4. Udziela i organizuje pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną.
  5. Organizuje zajęcia i uroczystości przedszkolne we współpracy z rodzicami.

Poprawiono: czwartek, 12, luty 2015 09:13

BIP.GOV.PL

logo_bip

www.bip.gov.pl

ePUAP

epuap

Statystyki

Odsłon artykułów:
42525