Kontrole zewnętrzne

Dokumenty zostały opublikowane w sekcji załączniki (dostępnej po wejściu do niniejszego artykułu)

Protokół znajduje się poniżej - w sekcji załączniki

Dokument został opublikowany w sekcji załączniki (dostępnej po wejściu do niniejszego artykułu)

Protokół kontroli warunków higieniczno-sanitarnych i technicznych pomieszczeń i otoczenia, pomiar temperatury w pomieszczeniach oraz kontrola dokumentacji z 29.10.2019 w PP1 odział w Górżdżach został opublikowany w sekcji załączniki (dostępnej po wejściu do niniejszego artykułu).

Protokół kontroli sanitarnej z 22.04.2019 - w PP1 - odział w Górażdzach został opublikowany w sekcji załączniki (dostępnej po wejściu do niniejszego artykułu)

Protokół kontroli warunków higieniczno-sanitarnych i technicznych pomieszczeń i otoczenia oraz kontrola dokumentacji z 26.04.2019 w PP1 w Gogolinie został opublikowany w sekcji załączniki (dostępnej po wejściu do niniejszego artykułu).

Protokół kontroli sanitarnej z 10.04.2019 - w PP1 w Gogolinie został opublikowany w sekcji załączniki (dostępnej po wejściu do niniejszego artykułu)

Protokół kontroli Kuratorium Oświaty z przeprowadzonej 3 grudnia 2018

Protokół kontroli NIK w załączniku