1. Statut Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie
  2. Uchwała Nr IX/67/2007 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 19 maja 2007 r. w sprawie przekształcenia przedszkola.
  3. Uchwała Nr XXVIII/293/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin
  4. Uchwała Nr XLIV/408/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat.
  5. zarządzenie Nr 021.8.2014 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie z dnia 31 marca 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Gogolinie.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 09 kwiecień 2019 16:59 Mirek