Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu

Opłata składa się z dwóch części:

I.Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.,1000,1290,1669 )
  2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 )
  3. Uchwała Nr XLVIII/379/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat.
Pobyt w przedszkolu w godzinach Opata za 1 dzień pobytu

Przykładowe wyliczenie opłaty za świadczenia za m-c wrzesień 2018 r. (20 dni roboczych)

5 godzin

8,00 – 13,00

Obowiązkowa realizacja podstawy programowej

0,00 zł. 0,00 zł.
6 godzin 1,00 zł. 20,00 zł.
7 godzin 2,00 zł. 40,00 zł.
8 godzin 3,00 zł. 60,00 zł.
9 godzin 4,00 zł. 80,00 zł.
10 godzin 5,00 zł. 100,00 zł

Rodzice dziecka 6-cio letniego realizującego w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne nie wnoszą żadnych opłat z tytułu pobytu w przedszkolu, jedynie ponoszą koszt zadeklarowanych posiłków.

II.Cena posiłku ( tj. koszt składników surowcowych poszczególnych posiłków )

Zarządzenie Nr PP1.021.12.2018 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie z dnia 31 sierpnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie warunków korzystania z wyżywienia, w tym wysokości opłat za posiłki w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Gogolinie.

Ilość posiłków Opłata za 1 dzień Przykładowe wyliczenie za m-c wrzesień 2018 Do zapłaty
3 posiłki 6,00 zł. 20 dni x 6,00 zł. 120,00 zł.
2 posiłki 4,80 zł. 20 dni x 4,80 zł. 96,00 zł.
Bez posiłku 0,60 zł. 20 dni x 0,60 zł. 12,00 zł.

Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, przysługuje odpis którego dokonuje się pomniejszając odpłatność w miesiącu następnym.

Wpłaty należy dokonywać do 15 każdego miesiąca w BS Gogolin 

Wpłaty przelewami internetowymi lub w innych bankach należy dokonywać w terminie wcześniejszym.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 09 kwiecień 2019 17:07 Mirek
Artykuł został zmieniony. środa, 10 kwiecień 2019 17:18 Mirek
Artykuł został zmieniony. środa, 10 kwiecień 2019 17:20 Mirek
Artykuł został zmieniony. środa, 10 kwiecień 2019 17:21 Mirek
Artykuł został zmieniony. środa, 10 kwiecień 2019 17:22 Mirek
Artykuł został zmieniony. środa, 10 kwiecień 2019 17:22 Mirek
Artykuł został zmieniony. środa, 10 kwiecień 2019 17:24 Mirek
Artykuł został zmieniony. środa, 10 kwiecień 2019 17:24 Mirek