Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu

Opłata składa się z dwóch części:

I.Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.,1000,1290,1669 )
  2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 )
  3. UCHWAŁA NR LVIII/624/2022 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwałyNr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie  ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat

Pobyt w przedszkolu w godzinach

Opata za 1 dzień pobytu

Przykładowe wyliczenie opłaty za świadczenia za m-c styczeń 2023 r.

( 20 dni roboczych )

5 godzin

8,00 – 13,00

Obowiązkowa realizacja podstawy programowej

0,00 zł.

0,00 zł.

6 godzin

1,14 zł.

22,80 zł.

7 godzin

2,28 zł.

45,60 zł.

8 godzin

3,42 zł.

68,40 zł.

9 godzin

4,56 zł.

91,20 zł.

10 godzin

5,70 zł.

114,00 zł

Rodzice dziecka 6-cio letniego realizującego w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne nie wnoszą żadnych opłat z tytułu pobytu w przedszkolu, jedynie ponoszą koszt zadeklarowanych posiłków.

II. Cena posiłku ( tj. koszt składników surowcowych poszczególnych posiłków )

 Zarządzenie Nr PP1.021.4.2022 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie z dnia 30 marca 202022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie warunków korzystania z wyżywienia, w tym wysokości opłat za posiłki w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Gogolinie.

Ilość posiłków

Opłata za 1 dzień

Przykładowe wyliczenie za m-c wrzesień 2018

Do zapłaty

3 posiłki

8,00 zł.

20 dni x 8,00 zł.

160,00 zł.

2 posiłki

6,30 zł.

20 dni x 6,30 zł.

126,00 zł.

Bez posiłku

0,60 zł.

20 dni x 0,60 zł.

12,00 zł.

W przedszkolu obowiązuje elektroniczny system (czytnik) zarejestrowania wejścia i wyjścia dziecka. Na podstawie zarejestrowanej obecnosci dziecka w przedszkolu automatycznie naliczana jest obecność za wyżywienie.

 Wpłaty należy dokonywać do 14 dnia od dnia naliczenia odpłaty w BS Gogolin.

 Wpłaty przelewami internetowymi lub w innych bankach należy dokonywać w terminie wcześniejszym.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 09 kwiecień 2019 17:07 Mirek
Artykuł został zmieniony. środa, 10 kwiecień 2019 17:18 Mirek
Artykuł został zmieniony. środa, 10 kwiecień 2019 17:20 Mirek
Artykuł został zmieniony. środa, 10 kwiecień 2019 17:21 Mirek
Artykuł został zmieniony. środa, 10 kwiecień 2019 17:22 Mirek
Artykuł został zmieniony. środa, 10 kwiecień 2019 17:22 Mirek
Artykuł został zmieniony. środa, 10 kwiecień 2019 17:24 Mirek
Artykuł został zmieniony. środa, 10 kwiecień 2019 17:24 Mirek
Artykuł został zmieniony. środa, 26 kwiecień 2023 17:44 Mirek
Artykuł został zmieniony. środa, 26 kwiecień 2023 17:47 Mirek