Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość majątku publicznego wyniosła:
• Wartość brutto środków trwałych: 869 325,51 zł
• Wartość netto środków trwałych: 435 723,51 zł
• Wartość wyposażenia: 351 255,60 zł
• Wartości niematerialne i prawne: 9 947,68 zł

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 16 marzec 2021 17:21 Marcin Dzierżanowski