Podmiot działania i kompetencje:

  1. Przedszkole prowadzi działalność wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o Podstawę Programową zatwierdzoną przez MEN.
  2. Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój i edukację oraz dąży do wszechstronnego rozwoju dziecka.
  3. Pełni funkcje opiekuńcze oraz przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny.
  4. Udziela i organizuje pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną.
  5. Organizuje zajęcia i uroczystości przedszkolne we współpracy z rodzicami.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 kwiecień 2019 20:55 Mirek
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 kwiecień 2019 16:56 Mirek