Załatwianie spraw

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Placówce.

Rejestracja Interesanta w Systemie - rejestracja pośrednia – z wykorzystaniem konta ePUAP.

  • zalogowanie na stronie,
  • wyszukanie wniosku - formularza usługi, przy pomocy klasyfikacji usług, drzewa usług lub wyszukiwarki,
  • wypełnienie formularza,
  • do formularzy można dołączyć dowolny załącznik w zależności od rodzaju sprawy. Wnioski, formularze oraz karty informacyjne dotyczące sposobu załatwienia sprawy dostępne są na stronie BIP
  • po wypełnieniu formularza i zweryfikowaniu prawidłowości umieszczonych w nim danych, należy zapisać dokument,
  • podpisanie wniosku certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP,
  • wysłanie formularza do placówki,
  • W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP
  • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Podkategorie

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdują się wyjątki z tych przepisów oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORETryb załatwiania spraw