Organizacja

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej naszej Placówki, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych naszej Placówki.

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, radosny, bezpieczny rozwój wszystkim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.. Sprawiamy, że czuje się ono kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżycia sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.

Dajemy dzieciom możliwość:

  • samorealizacji
  • pracy z innymi
  • kreatywnego myślenia
  • działania
  • uczestnictwa w ciekawych zajęciach
  • wszechstronnego rozwoju

Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli.

Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację.

Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem.

Podkategorie

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych naszej Placówki.

COM_CONTENT_READ_MOREStruktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady naszej Placówki.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

W tym dziale publikowane są uchwały i zarządzenia podjęte przez organy naszej Placówki - dyrektora i Rady naszej Placówki.

COM_CONTENT_READ_MOREUchwały i zarządzenia