Kontrole i audyty

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

Z polecenia Burmistrza Naszego Miasta przeprowadzona została kontrola realizacji planu dochodów i wydatków w 2013 r.

Podkategorie