ROOT

Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie

Karta informacyjna

Nazwa podmiotu:
Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie
Forma prawna:
samorządowa jednostka budżetowa gminy Gogolin
NIP:
199-00-82-189
REGON:
5305737020
Lokalizacja:
województwo opolskie, gmina Gogolin
Adres:
ul. Szpitalna 4, 47-320 Gogolin
Telefon szkoły:
+48 77 466-63-77
Faks:
+48 77 466-63-77
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 6:30-16:30
Dyrektor:
mgr Ilona Reinert
Wicedyrektor:
mgr Sylwia Kusber

 

Inspektor ochrony danych (IOD): Pan Marek Adamaszek, email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

W 2001 roku - na podstawie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Diana Magosz
Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie
Odpowiedzialność: Redakcja merytoryczna BIP
Telefon: +48 77 466-63-77
Faks: +48 77 466-63-77

Piotr Gorysz
LinkNet
Odpowiedzialność: Redakcja techniczna BIP
Telefon: +48 77 544-59-44
Faks: +48 77 546-20-91

Marcin Dzierżanowski
LinkNet
Odpowiedzialność: Redakcja techniczna BIP
Telefon: +48 77 544-59-44
Faks: +48 77 546-20-91

Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o dostępności witryn wydawanych przez naszą Instytucję.

Rejestracja Interesanta w Systemie - rejestracja pośrednia – z wykorzystaniem konta ePUAP.

 • zalogowanie na stronie,
 • wyszukanie wniosku - formularza usługi, przy pomocy klasyfikacji usług, drzewa usług lub wyszukiwarki,
 • wypełnienie formularza,
 • do formularzy można dołączyć dowolny załącznik w zależności od rodzaju sprawy. Wnioski, formularze oraz karty informacyjne dotyczące sposobu załatwienia sprawy dostępne są na stronie BIP
 • po wypełnieniu formularza i zweryfikowaniu prawidłowości umieszczonych w nim danych, należy zapisać dokument,
 • podpisanie wniosku certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP,
 • wysłanie formularza do placówki,
 • W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 1. Statut Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie
 2. Uchwała Nr IX/67/2007 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 19 maja 2007 r. w sprawie przekształcenia przedszkola.
 3. Uchwała Nr XXVIII/293/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin
 4. Uchwała Nr XLIV/408/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat.
 5. zarządzenie Nr 021.8.2014 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie z dnia 31 marca 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie warunków korzystania ze stołówki przedszkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Gogolinie.

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej Instytucji: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z naszą Instytucją i jej komórkami organizacyjnymi.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawowe informacje

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania naszej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

Instytucje publiczne działają na podstawie prawa i w granicach określonych przez prawo. W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustawach, rozporządzeniach i innych przepisach prawa państwowego, jakim podlega działalność naszej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPrawo państwowe

W tym dziale zgromadziliśmy informacje o ustanawianych przez władze lokalne przepisach prawnych, jakim podlega działalność naszej Instytucji, ustanawianych przez władze lokalne.

COM_CONTENT_READ_MOREPrawo lokalne

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej naszej Placówki, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych naszej Placówki.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych naszej Placówki.

COM_CONTENT_READ_MOREStruktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady naszej Placówki.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

W tym dziale publikowane są uchwały i zarządzenia podjęte przez organy naszej Placówki - dyrektora i Rady naszej Placówki.

COM_CONTENT_READ_MOREUchwały i zarządzenia

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności naszej Placówki - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

COM_CONTENT_READ_MOREDziałalność

W tym dziale zamieszczamy sprawozdania z realizacji programów działania oraz raporty o stanie różnych sfer życia naszej Placówki.

COM_CONTENT_READ_MORERaporty i sprawozdania

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych naszej Placówki oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza nasza Placówka.

COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka

W tym dziale publikujemy roczne plany finansowe naszej Placówki oraz plany finansowe przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy pomocowych i europejskich.

COM_CONTENT_READ_MOREPlany finansowe

W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe naszej Placówki, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł publicznych.

Począwszy od sprawozdań za rok 2021 sprawozdania są publikowane na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych w Gogolinie.

COM_CONTENT_READ_MORESprawozdania finansowe

Majątek naszej Placówki służy wykonywaniu jej zadań publicznych. W tym dziale zestawiono informacje o majątku publicznym, którym dysponuje i zarządza nasza Placówka.

COM_CONTENT_READ_MOREMienie publiczne

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale BIP udostępniane są dane o prowadzonych w naszej Placówce rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz zasadach udostępniania zawartych w nich danych.

COM_CONTENT_READ_MORERejestry akt i archiwa

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Placówce.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdują się wyjątki z tych przepisów oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORETryb załatwiania spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej naszej Placówki.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP –  np. polityka prywatności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej naszej Placówki.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń naszej Placówki w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia do 30 tysięcy euro

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do naszej Placówki i wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca w naszej Instytucji

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w naszej Placówce oraz o wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MORENabór kandydatów